Home / 2018 / September

Monthly Archives: September 2018

รู้ราคาประกันรถยนต์ได้ง่ายๆไม่ต้องรอนาน

ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนมากใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมากและก็มีคนจำนวนมากออกรถยนต์คันใหม่มากมายด้วยกัน ส่วนมากรถที่เพิ่งออกใหม่ก็มักจะทำประกัน เพื่อให้ความคุ้มครองกับรถยนต์มากที่สุด ส่วนมากประกันภัยรถยนต์นั้นจะทำไว้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากไม่มีประกันภัยรถยนต์นั้นก็จะทำให้เราเสียเงินมากมายในการซ่อมรถเองและนอกจากนั้นยังเสียเงินให้กับคู่กรณีอีกด้วย  นอกจากนั้นหากเรารถหายโดนขโมยหรือน้ำท่วมรถยนต์เนื่องจากเกิดจากฝนตกหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติในส่วนนี้ประกันก็จะรับผิดชอบให้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าประกันนั้นๆที่เราเลือก เราเลือกทำประกันชั้นไหนเพราะการคุ้มครองในแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันไปด้วย ราคาประกันรถยนต์ชั้น1 2 3 สามารถเช็คได้ง่ายๆกับตัวแทนบริษัทประกันหรือเช็คจากอินเตอร์เน็ตก็ได้ว่าแต่ละบริษัทนั้นมีราคาประกันรถยนต์ของแต่ละชั้นประกันอยู่ที่ราคาเท่าไร นอกจากนี้หากซื้อประกันแพงๆหรือการคุ้มครองเพิ่มที่แพงขึ้นทางบริษัทประกันต่างๆก็จะมีส่วนลดให้โดยการผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนกับบัตรเครดิต คือมีบริการเสริมให้เราโดยที่เราไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของราคาประกันรถยนต์แม้ว่าจะแพงแค่ไหนก็อุ่นใจที่รถของเรายังมีประกันคุ้มครองอยู่ การตรวจสอบราคาประกันรถยนต์ ผู้ที่จะซื้อประกันรถยนต์นั้นสามารถตรวจสอบราคาประกันรถยนต์ซึ่งราคาประกันรถยนต์คร่าวๆที่จะยกตัวอย่างมาให้มีดังนี้ ประกันชั้น1 ให้ความคุ้มครองที่ครบครันมากที่สุดไม่ว่าจะรถชน รถเฉี่ยว มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี ไฟไหม้ น้ำท่วมรถยนต์ก็สามารถเคลมได้ทุกกรณีราคาเริ่มต้นตั้งแต่8,000-12,000บาทขึ้นอยู่กับปีรถและยี่ห้อรถ หากรถที่มียี่ห้อแพงก็มักจะมีราคาประกันรถยนต์ที่สูงกว่ารถที่ขับตามท้องถนนทั่วไป หรือมีประกันชั้น1 อีกแบบหนึ่งก็คือการคุ้มครองน้อยกว่าซึ่งราคาก็ถูกลงกว่าเดิมด้วยคือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนั้นทางผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารับผิดส่วนแรกตั้งแต่2,000-5,000บาทต่อครั้งด้วยตนเองไม่เกี่ยวกับทางบริษัทประกันภัยราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นเอง ส่วนประกันชั้น2 จะคุ้มครองจ่ายค่าเสียหายให้กับคู่กรณีอย่างเดียวซ่อมให้เค้าแต่รถของเราต้องซ่อมเองจ่ายเอง ราคาประกันภัยจะอยู่ที่ประมาณ6,000บาท  ส่วนประกันชั้น3นั้นจะซ่อมให้รถคู่กรณีเท่านั้นหากเราเกิดขับขี่รถยนต์ไปชนรถเค้าทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบให้แค่รถคู่กรณีเท่านั้นซ่อมเค้า แต่ไม่ซ่อมเรา รถของเราถ้าเสียหายต้องไปเข้าอู่ซ่อมเองและเสียเงินเองอีกด้วยซึ่งราคาประกันชั้น3นั้นจะอยู่ที่1,000บาทขึ้นไป จะเห็นได้ว่าราคาประกันรถยนต์ที่ต่างกันของแต่ละชั้นมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัดอยู่ที่ว่าผู้ที่ขับขี่หรือเจ้าของรถจะเลือกความคุ้มครองหรือเลือกป้องกันอุบัติเหตุในส่วนไหนอันนี้อยู่ที่ตามความต้องการของเราได้เลย หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที https://www.roojai.com/

Read More »

Storm Damage Restoration Services Denver CO

Wind and hail damage are some of the most destructive forces Mother Nature can throw at us on the Front Range. Flood damage and the resulting mold can also cause havoc in homes and businesses. When you need expert assistance in restoring your home or business to its pre-damage condition …

Read More »

Own a Crime Scene Cleanup Business

When a violent crime occurs, all those negatively impacted by it want to do is to forget it happened. That is where a crime scene cleanup business comes in to help erase at least the physical evidence that the crime ever occurred. Crime scene cleanup is a critical part of …

Read More »

Disaster Cleanup Services

A disaster of many types can strike your home without warning, and, when it does, you want disaster cleanup services you can depend on. When you call us, we will be there as soon as possible to begin the assessment and cleanup process. We have 24/7 emergency services available, and …

Read More »

Home security and work lighting

Outdооr lіghtіng аddѕ bеаutу аnd dіmеnѕіоn tо a hоmе. Lіghtіng іѕ аlѕо аn іntеgrаl раrt оf an еffесtіvе hоmе ѕесurіtу ѕуѕtеm. Outdооr ѕесurіtу lіghtіng dіѕсоurаgеѕ wоuld-bе іntrudеrѕ frоm tаrgеtіng уоur hоmе bу іnсrеаѕіng thе rіѕk оf bеіng саught. Thе bеѕt lіghtіng dеѕіgn аllоwѕ рhуѕісаl dеtесtіоn аnd fасіаl rесоgnіtіоn, mіnіmіzеѕ hіdіng …

Read More »

Five Things to Do Before Selling a House

As the inventory for homes on sale increases on the market, homebuyers are becoming choosy. When planning to sell a house, you need to consider all the factors that these homebuyers want. It may take you long to find a potential buyer if the residential property is not in good …

Read More »

Make your interior design business stand out

Like any other business, many other people have tried and succeeded in starting their interior design company. However, how do you start one and make sure it stands out from your competitors? Note that there are companies out there that are reputable and offer great pricing packages, yet not everyone …

Read More »